Bij aankoop van 25 euro: gratis levering in Hasselt, Zonhoven, Alken en Herk de Stad

Bij aankoop van 50 euro: gratis levering in Lummen, Halen, Diepenbeek, Genk en Kortessem

Ook alle deelgemeentes!

=> Duid afhalen aan en wij nemen contact met u op in verband met de levering

Bij aankoop van 25 euro: gratis levering in Hasselt, Zonhoven, Alken en Herk de Stad

Bij aankoop van 50 euro: gratis levering in Lummen, Halen, Diepenbeek, Genk en Kortessem

Ook alle deelgemeentes!

=> Duid afhalen aan en wij nemen contact met u op in verband met de levering

Verkoopsvoorwaarden:

 

 1. Identiteit CK projects

Ckprojects

Coeymans Kristof en Bielen Sharina

Bosstraat 34 3540 Berbroek (Herk de Stad)

BTW nummer: BE0673.991.731

Email: info@ckgeschenken.be

            kristof.coeymans@gmail.com

Website: www.ckgeschenken.be

 

 1. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.ckgeschenken.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Andere voorwaarden van de klant worden uitgesloten , behalve wanneer deze uitdrukkelijk en voorafgaande aan de bestelling schriftelijk aanvaard wordt door CK projects.

Wij hebben het recht om de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zulllen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door CK projects om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalinge en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Prijs:

Alle prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt.

De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld.

De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten maar wel steeds inclusief BTW.

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals de artikelen woordelijk omschreven staan. De bijbehorende foto’s zijn ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn.

 

 1. Aanbod:

Ondanks het feit dat onze website en online webshop met de grootste zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CK projects niet. CK projects is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CK projects is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieken vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door CK projects. CK projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 1. Online aankopen

De klant selecteert de artikelen op de webshop en plaatst ze in het winkelmandje.

Wanneer de bestelling volledig is gaat de klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.

Klant vult het afleveradres in.

De klant krijgt een factuur. Daar alles op maat van de klant gemaakt wordt, kunnen wij pas beginnen met uw bestelling te produceren als wij uw betaling ontvangen hebben. Je kan ons ook een kopie van je overschrijving als bewijs van betaling doorsturen zodat wij vlugger aan je bestelling kunnen beginnen. De producten die via deze website of webshop worden aangeboden, vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door CK projects. CK projects is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

 

 1. Privacy & beveiliging

CK projects respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wij hebben jullie gegevens nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de facturatie, levering, marketing en reclame acties. Uiteraard blijven jullie gegevens privé en veilig bewaard en worden ze zeker niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Mits bewijs van identiteit (kopie indentiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CK projects Bosstraat 34 3540 Berbroek of via ons emailadres. Zo respecteren wij de Belgische wet rond de privacy in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

 1. Terugzending & ruilen of herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Ckprojects mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen en het terug retour sturen.

Gepersonaliseerde artikelen en producten op maat gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van gepersonaliseerde producten kan je je dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

Wanneer een artikel geretourneerd wordt, krijgt de klant een tegoedbon of er wordt een nieuw artikel opgestuurd na ontvangst van retour.

De klant stuurt alles in de originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden binnen de 14 werkdagen. Van zodra wij de artikelen in originele staat ontvangen hebben wordt uw tegoedbon (met uitzondering van de verzendkosten) doorgestuurd.

Artikelen die afgeprijsd zijn bij acties, solden of door gebruik van een kortingscode kunnen niet geretourneerd worden.

 

Retouradres:

Ckprojects

Bosstraat 34

3540 Berbroek

 

Bij het annuleren van een bestelling na 24 uur alvorens deze wordt verstuurd zijn bovenstaande voorwaarden ook van toepassing.

 

 1. Klachten

Alle klachten omtrent zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming (behalve van schade door transport) moeten binnen de 48 uur na levering gemeld worden met duidelijk fotomateriaal, want anders vervalt elk recht.

 

 1. Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens verzending door Bpost of Mondial Relay.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Alle producten die verkocht worden door Ckprojects worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (Ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)
 • CK projects is niet aansprakelijk voor typfouten die door de klant gemaakt worden tijdens het doorgeven van zijn bestelling.
 • CK projects is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van het product.
 • CK projects is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
 • De eventuele aansprakelijkheid van CK projects beperkt zich tot de aankoopprijs van het product.
 • Ck projects is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/vorderingen aan derden.

 

 1. Eigendom

De foto’s, beelden, teksten, logo’s, website, werken en andere bestanden van de website zijn beschermd door het eigendomsrecht van CK projects

 

 1. Minimum leeftijd bij aankoop van alcolische dranken

In onze webshop worden uitzonderlijk ook alcoholische dranken aangeboden. Als klant verklaar je bij het bestellen hiervan dat je voldoet aan de minimale leeftijd die wettelijk is vastgelegd (zijnde 18 jaar)

 

 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Verwerkingstermijn en verzenden:

 

 1. Verwerking

We streven ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk klaar te maken van zodra wij je betaling ontvangen hebben. Alles wordt op maat gemaakt en gepersonaliseerd dus hou je best rekening met een verwerkingstijd van 10 à 14 werkdagen (weekenddagen en feestdagen niet meegerekend) afhankelijk van de drukte. We proberen natuurlijk de productietijd zo kort mogelijk te houden maar er kan altijd iets mis gaan met leveringen en dan kan de leveringstermijn langer duren. Indien je iets dringend nodig hebt gelieve dan eerst met ons contact op te nemen en dan bekijken wij samen  wat mogelijk is.

 

 1. Afhaling is mogelijk

Bij afhaling betaal je geen verzendkosten. Er wordt steeds in samenspraak met de klant een afhaalmoment besproken via email of telefoon.

Je kan kiezen om je bestelling af te halen op de volgende adressen:

 1. Ckprojects Bosstraat 34 3540 Berbroek (Herk De Stad)
 2. Bielen-Vandeput Nieuwstraat 191 3511 Kuringen (Hasselt)

 

 1. Verzending

Voor verzending werken wij samen met Bpost en Mondial Relay.

Bij verzending betaald de klant verzendkosten. De verzendkost hangt af van het gewicht, breekbaar of niet breekbaar.

Wanneer het gaat om breekbare artikelen dan worden steeds de verzendkosten met verzekering aangerekend.

Als je bestelling verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail. Indien je niet aanwezig bent, kan je je bestelling de volgende dag gaan ophalen in het postkantoor. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en schade omwille van productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen alsook schade tijdens het transport.

 

 1. Beleid rond retours door Bpost en Mondial Relay

Wanneer uw bestelling door Bpost om welke reden ook terug gestuurd wordt naar Ckprojects. Heeft u 14 dagen de tijd om met Ckprojects contact op te nemen als u de bestelling opnieuw wil laten versturen. U zal hiervoor als klant de extra verzendkosten betalen + een administratieve kost van € 5,00.

Wanneer u de bestelling niet wil laten terug opsturen, crediteren (onder de vorm van een tegoedbon) wij de bestelling voor u met een aftrek van de verzendkosten en een administratieve kost van € 5,00. Dit is niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen.